ORGANY I ZESPOŁY IZBY NOTARIALNEJ

W ramach Izby Notarialnej w Katowicach działają między innymi:

  • Rada Izby Notarialnej,
  • Sąd Dyscyplinarny,
  • Zespół d/s Nadzoru,

które zapewniają realizację obowiązków Izby wynikających z zapisów Ustawy Prawo o notariacie.


Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 12:24
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2016-01-08 08:45
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:24


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.